Voor patiënten met diabetes mellitus type 1 en 2 in de zorgprofielen 2, 3 en 4 welke buiten de integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus vallen, heeft Podotherapie voor U directe afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars op basis van de door de NZa vastgestelde beleidsregel  ‘Overige geneeskundige zorg’ (beleidsregel BR/CU-7100).

Wanneer uw behandelend arts diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (SIMMS classificatie) kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut.

De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel (zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op.
Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

De podotherapeut stemt dit persoonlijk behandelplan af met uw behandelend arts DM en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

image_monofilament

Kosten en vergoedingen

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Bij zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijkse gerichte voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een maximumtarief vastgesteld.

De vergoeding voor specialistische voetzorg (behandeling) zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering.
Wanneer de behandeling alleen persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

De zorg wordt rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en uw podotherapeut ontvangt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bijvoorbeeld de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur voor deze medisch noodzakelijke voetzorg.

Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering

Voor de overige voetzorg die niet onder basisverzekering valt, ontvangt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.