Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal praktische afspraken om uw behandeling zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen.

Aanmelding
U kunt zicht op twee manieren bij Podotherapie voor U aanmelden:
– via een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist
– op eigen initiatief, in overleg met uw huisarts (DTP)

Bij uw eerste bezoek vernemen wij graag hoe u bent verzekerd. Voor een soepele financiële afwikkeling hebben we nodig:
– naam zorgverzekeraar
– uw polisnummer
– de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering
– identiteit/legitimatiebewijs

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP)
Podotherapie is, zonder verwijzing van de (huis)arts, direct toegankelijk. Wilt u gebruik maken van de directe toegankelijkheid podotherapie? Dan zullen we eerst een (wettelijk verplichte) intake uitvoeren waarin beoordeeld wordt of het mogelijk is om zonder verwijzing behandeld te worden. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld.

Rapportage
Wij attenderen u erop dat wij na afsluiting van een behandelperiode verslag uitbrengen aan uw arts/huisarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit uw behandelend podotherapeut laten weten. Bovendien kunt u desgewenst het verslag inzien. Indien onze podotherapeut het nodig vindt om tussendoor met uw arts te overleggen, zal hij/zij dit altijd vooraf met u overleggen.

Hygiëne
Hygiënerichtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). Daarnaast vragen wij u om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne.

Behandeling door collega
Het kan af en toe voorkomen dat wij – vanwege spoedeisende behandelingen – een andere behandelaar moeten inschakelen dan uw vaste podotherapeut. Wij vragen u hiervoor begrip.

Verhinderd/annuleren
– Bent u verhinderd, dan dient u zich 24 uur van tevoren af te melden. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Meldt u zich niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze kosten worden helaas niet vergoed door uw verzekeraar.
– Door u geplaatste bestellingen (zolen, orthese, etc.) kunt u binnen 1 werkdag na de bestelling nog annuleren. Na deze periode is het productieproces veelal al in gang gezet en dient u de gemaakte kosten te vergoeden.

Bereikbaarheid
Wij zijn op 3 manieren bereikbaar:
– per telefoon:
op 013-5284999 of 0497-388222.
Bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
– per e-mail: afspraak@podotherapievooru.nl
– telefonisch spreekuur:
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12:30 uur – 13:00 uur.

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
Hoe wij dit doen kunt u nalezen op onze website. www.podotherapievooru.nl

NVvP
Onze podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten. Dat betekent dat al onze podotherapeuten beschikken over een bevoegdheid tot podotherapeut en voldoen aan de criteria om lid te zijn van de beroepsvereniging.
Zie ook: www.podotherapie.nl

Kwaliteitsregister paramedici
Naast de basisregistratie staan onze podotherapeuten ook kwaliteit geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Dit houdt in dat zij naast hun diploma beschikken over certificaten van diverse bijscholingen. Zie ook: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Zorggroep
Onze praktijk is aangesloten bij zorggroep RCH en zorggroep PoZoB. Deze zorggroepen verzorgen het zorgprogramma voor Diabetes Mellitus type 2. Zie ook: www.rchmbr.nl www.pozob.nl

Website
Op onze website www.podotherapievooru.nl vindt u informatie over onze praktijk, therapeuten en specialismen.

Vragen
Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet die te uiten. Onze medewerkers staan u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Bent u ontevreden over uw behandelend podotherapeut? Dan koppelen wij u graag aan één van onze andere medewerkers. Heeft u het gevoel dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici.

Betaling
Alle diensten en leveringen worden direct aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is (bv. werkgever/verzorgers, via zorggroepen, verzekeraars etc.)
U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekering, mits anders is afgesproken.

Restitutie
De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, we kunnen derhalve geen absolute garantie geven over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunt u voorleggen aan uw behandelend podotherapeut. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Vergoedingen
Het is per zorgverzekeraar afhankelijk welke vergoeding u ontvangt voor podotherapie. Dit kan bovendien per jaar veranderen. Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen. Heeft u echter diabetes met een verhoogd risico op complicaties, dan vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.

Tarieven
Aan het bezoek bij de podotherapeut zijn kosten verbonden. De podotherapeut kan u na het eerste onderzoek precies vertellen wat het beste behandelplan voor u is en wat de kosten daarvan zijn.

Tot snel in onze praktijk
Namens alle medewerkers van Podotherapie voor U!

 

De informatie in deze brochure is met aandacht samengesteld. Er kunnen echter op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Deze informatie geeft slechts een indruk van de verschillende mogelijkheden en wordt u geheel vrijblijvend aangeboden.