De normen en regels voor veiligheid op het werk zijn verregaand gestandaardiseerd in de Europese Unie. Dit geldt dus ook voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als schoenen.

Bij schoenen wordt er onderscheid gemaakt in twee categorie├źn, waarvoor verschillende eisen gelden:
de O-klasse werkschoen en de S-klasseveiligheidsschoen.

Het belangrijkste verschil tussen beiden zit in de bescherming gemeten in joule.

Veiligheidsschoenen met een S-klasse zijn uitgerust met beschermingselementen, waaronder teenkappen, welke een impact van 200 joule kunnen weerstaan.
Voor O-klasse werkschoenen geldt een impact van 100 joule.

Alle werkschoenen, veiligheidsschoenen en beroepsschoenen zijn onderverdeeld in een veiligheidsclassificatie volgens de EN (Europese Normeringrichtlijnen voor schoenen). Er zijn twee normeringen die gebruikt worden voor schoenen; de EN20345 en EN20347 normering.