Vergoedingen voor podotherapie

Bijna elke ziektekostenverzekeraar heeft een vergoeding voor podotherapie vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Er worden wel verschillende vergoedingsregelingen gehanteerd. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar raadplegen, of u kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten: www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht.
Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten ontleend worden.

 

zorgverzekeraar

 

Vergoedingen bij diabetes mellitus

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM-voetzorg.

Bij ‘zorgprofiel 1’ wordt alleen het jaarlijkse gerichte voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een maximumtarief vastgesteld.

De vergoeding van het zorgprogramma zal vanaf ‘zorgprofiel 2’ worden bekostigd uit de basisverzekering. Eventuele hulpmiddelen worden vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Kijk voor een compleet overzicht op www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht.

Wanneer de behandeling alleen persoonlijke verzorging betreft zal dit niet vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Let op!
Staat u per 1 januari 2015 onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.