Zorggroepen kunnen via de beleidsregel ‘Gecoördineerde multidisciplinaire zorg’ voetzorg contracteren, de zogenoemde ketenzorg. Hiervan is sprake als de huisarts (behandelend arts DM) van de patiënt aangesloten is bij een zorggroep welke voetzorg heeft gecontracteerd.
Voor de verschillende onderdelen van de DM-voetzorg sluit de zorgverzekeraar met de zorggroep een overeenkomst en de zorggroep maakt dan afspraken met podotherapeuten en pedicures.

Podotherapie voor U is aangesloten bij RCH en PoZoB.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering

Voor de overige voetzorg die niet onder basisverzekering valt, ontvangt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar.
De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar.
Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.

Podotherapie voor U is aangesloten bij zorgroepen: