MDR Overeenstemmingsverklaring
Op basis van EU-verordening 2017/745

Podotherapie voor U verklaart dat uw medisch hulpmiddel
voldoet aan de eisen van bijlage I van de MDR 2017/745.

Productlabel: Podotherapeutische zolen
Het productlabel wordt automatisch gegenereerd in de mailing


Dit product behandelt, volgens de gegevens van het patiƫntendossier, een aandoening, of
beperking, een aanvulling op een lichaamsdeel of een vervanging van een lichaamsdeel.

Dit hulpmiddel bevat geen geneeskrachtige substantie, met inbegrip van afgeleide
producten van menselijk bloed of menselijk plasma, of weefsels of cellen van menselijke
of dierlijke oorsprong als bedoeld in Verordening (EU) nr. 722/2012.

Aanwijzingen voor het gebruik:
Volg altijd de instructies op die we u mondeling of schriftelijk hebben gegeven.
Indien u de instructies niet meer weet, neem dan direct contact met ons op.


De producent van dit hulpmiddel houdt de documentatie die inzage geeft in ontwerp, fabricage en prestaties van dit
hulpmiddel, inclusief de te verwachten prestaties ter beschikking van de bevoegde autoriteiten voor de wettelijk
voorgeschreven periode van 10 jaar (15 jaar bij in vitro hulpmiddelen). De producent evalueert en documenteert
ervaringen die worden opgedaan met dit hulpmiddel na aflevering.