Sandra

Uw afspraak bij Podotherapie voor U

De afspraken kunnen doorgaan, mits u geen (milde) verkoudheidsklachten heeft.

Klachten die veel voorkomen:

  • Koorts
  • Luchtwegklachten, zoals hoesten
  • Verkoudheid
  • Niezen
  • Kortademig

Mocht u deze klachten wel hebben vragen we u thuis te blijven en de afspraak te annuleren en/of te verzetten.

Binnen de praktijk worden de regels van de RIVM gevolgd.
Dit houdt in dat onze podotherapeuten met verdachte symptomen niet op het werk aanwezig zijn.

De kwaliteit van de behandeling zal er zeker niet minder om zijn!

 

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die iedereen zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

• Was je handen regelmatig.
• Hoest en nies in de binnenzijde van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes (en gooi ze direct na gebruik weg in een afgesloten prullenbak).
• Geen handen schudden en begroet mensen niet met lichamelijk contact.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
• Houd sociale afstand.
• Dringend advies blijf (thuis) in beweging.
• Pas goed op jezelf.