Voet

Achterzijde voet:
Peesoverbelasting (tendinopathie) achillespees
Slijmbeursontsteking (bursitis subcutane calcaneare)
Morbus Sever
Haglundse exostose

Wreef:
Marsfractuur
Zenuwinklemming (mortonse neuralgie)
Artrose middenvoet (TMT-1)

Buitenzijde voet:
Peesoverbelasting (tendinopathie) m. peroneus brevis
Tailor’s bunion
Verzwikte enkel
Zenuwinklemming (sinus tarsi syndroom)
Artrose enkelgewricht (BSG)

Binnenzijde voet:
Scheenbeenvliesontsteking (shin splints)
Jicht
Zenuwinklemming (Joplin’s neuroma)
Scheve grote teen (hallux (abducto) valgus)
Artrose grote teen gewricht (MTP-1)
Morbus Köhler 1
Peesoverbelasting (tendinopathie) m. tibialis anterior
Verzwikte enkel
Zenuwinklemming (tarsaal tunnel syndroom)
Peesoverbelasting (tendinopathie) m. tibialis posterior

Onderzijde voet:
Metatarsalgie
Eeltvorming (callus)
Morbus Köhler 2
Zenuwinklemming (mortonse neuralgie)
Hielspoor
Peesplaatoverbelasting (fasciitis plantaris)
Ziekte van Ledderhose
Ontsteking sesambeentjes (sesamoïditis)

Tenen:
Overliggende tenen
Likdoorn op of tussen de tenen
Drukplekken tenen
Hamer- en klauwtenen
Dikke of kromme nagels
Schimmelnagels
Ingegroeide nagel
Zenuwinklemming (mortonse neuralgie)
Zenuwpijn tenen
Scheve grote teen (hallux (abducto) valgus)

Peesoverbelasting (tendinopathie) achillespees

Achillespeesklachten ontstaan door een chronische overbelasting van de achillespees. Hiervoor worden meerdere benamingen gebruikt; tendinose, tendinopathie en disreparatie van de pees. In het verleden werd de term tendinitis gebruikt, maar deze blijkt niet correct. Wanneer de achillespees overbelast is spreken we van een achillestendinopathie. Een overbelasting van een pees kent verschillende fases. Eerst wordt de pees stijver, dikker en minder goed belastbaar. Volledig herstel is in dit stadium nog mogelijk. Hierna kan de structuur van de pees veranderen doordat deze langdurig overbelast raakt. Enig herstel is vanaf nu nog maar mogelijk. Wanneer de structuur van de pees zodanig veranderd dat herstel niet meer mogelijk is spreken we van tendinose. De kans dat de pees afscheurt is dan relatief groot.

Oorzaken
De oorzaken van een achillespeesoverbelasting lopen erg uiteen. Zoals de naam al suggereert betreft het een overbelasting van de achillespees. Sporters die de voet veel belasten, zoals hardlopers en mensen die veel springen tijdens het sporten, hebben een verhoogd risico. Het risico is groter wanneer de trainingsintensiteit niet voldoende en correct wordt opgebouwd of wanneer er op een andere ondergrond dan normaal getraind wordt. Overgewicht heeft ook een duidelijk verband met het ontwikkelen van een overbelastingsklacht. De hoeveelheid belasting die de pees aankan ligt een stuk lager wanneer men een bovengemiddeld gewicht heeft. Tevens heeft de stand en het afwikkelpatroon van de voet een grote invloed op het krijgen van achillespeesklachten. Een platvoet heeft meer spanning en trekkracht op de achillespees staan dan een “normale” voet. Dit komt onder andere doordat de aanhechting van de achillespees niet loodrecht op het hielbeen aanhecht. Bij het naar binnen kantelen van de voet (valgus) komt bij iedere stap dan extra trekkracht op de achillespees. Bij een holvoet is doorgaans de achillespees verkort waardoor de belastbaarheid kleiner is. Als laatste kan een trauma of ongeluk aanleiding geven tot het ontwikkelen van achillespeesklachten.
Symptomen
Bij een overbelasting van de achillespees is er een constante zeurende (chronische) pijn aanwezig in de achillespees. Bij veel lopen en staan en bij bepaalde belastingen zoals traplopen en op de tenen lopen worden de klachten erger. Er kan ter hoogte van de achillespees een duidelijke verdikking zichtbaar en voelbaar zijn. Vaak hangt de pijn samen met de schoen die gedragen wordt. Er kan tevens krachtsverlies aanwezig zijn in de pijnlijke voet. Dit kan komen door de pijnklachten of door een mogelijke scheur in de achillespees.
Therapie
Uw podotherapeut kijkt naar het gehele lichaam en achterhaalt de oorzaak van uw klachten. Indien een standsafwijking of een afwijkend looppatroon geconstateerd wordt zullen er podotherapeutische zolen vervaardigd worden. Deze zolen optimaliseren de afwikkeling en de stand van de voet. Daarnaast is het van belang om de achillespees te rekken en rust te houden. Doorgaans is rust bij een overbelasting van essentieel belang is. De stevigheid van uw schoenen speelt ook een belangrijke rol. Uw podotherapeut zal een klachtgericht schoenadvies aan u meegeven. Indien nodig zal er gekeken worden of een aanvullende therapie, zoals het dragen van een (nacht)spalk of fysiotherapie, noodzakelijk is. De fysiotherapeut kan u verder helpen middels (rek)oefeningen en eventueel shockwave therapie (ESWT) toepassen.