Wat is het?

Preventieve maatregelen na de diagnose diabetes mellitus houdt in dat men de kans op complicaties/problemen zo klein mogelijk wil maken door vroegtijdig voorlichting te geven en therapieën in te zetten. Voorlichting kan bestaan uit o.a. schoenadvies en voetverzorgingsadvies. Therapieën kunnen bestaan uit podotherapeutische zolen of ortheses (teenstukjes) om bijvoorbeeld de drukverdeling in de voeten/tenen zo goed mogelijk te verdelen.

 

Wanneer naar een podotherapeut…

Wanneer er een vermoeden is van risicofactoren voor voetproblematiek, dan wordt u verwezen naar een podotherapeut. Bij diabetes mellitus type 1 komt er vaak pas een verwijzing naar een podotherapeut bij voetproblematiek. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en van andere problematieken.

Klachten die suikerpatiënten kunnen ervaren zijn onder andere vreemde sensaties/gevoelens in de voeten/tenen, (nachtelijke) kramp in de kuiten, eeltvorming, likdoorns en kloven.

Een behandeling

De behandeling bestaat uit voorlichting/educatie aan uzelf en zo nodig aan uw partner of andere betrokkenen. Daarnaast zal er een eerste screening plaatsvinden om risicofactoren op te sporen en/of in kaart te brengen. Wanneer deze in kaart gebracht zijn, zullen de voeten geinspecteerd worden op pijnlijke plekken en functionaliteit.

 

Het resultaat

Het te verwachten resultaat is dat verschillende onderwerpen die eerder bij de voorlichting besproken zijn worden herhaald, omdat er vrij veel wordt verteld bij de voorlichting. Stap voor stap zullen de verschillende punten van de voorlichting eigen gemaakt worden.Daarbij is een regelmatige controle bij een diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner van de huisarts noodzakelijk. Hij of zij zal u ook voorlichting geven over (andere) aspecten die van belang zijn bij de diabetes mellitus. N.B. Samenwerking binnen de 1e en 2e lijn heeft voorkeur (huisarts, diabetes-verpleegkundige, podotherapeut).