Wat is het?

Ook wel: anterior tibiotalair compressiesyndroom genoemd. Dit is de pijn aan de voorzijde van de enkel gelokaliseerd. De pijnklachten zijn vaak aanwezig wanneer de enkel een strekbeweging maakt. Het is een veelvoorkomende blessure bij voetballers en balletdansers.

 

Anterior tibiotalair compressiesyndroom

Het anterior tibiotalair compressiesyndroom is een klacht waarbij sprake is van hypertrofie van de weke delen tussen het distale anterieure gedeelte van de tibia en het dorsale gedeelte van de talushals. Hierdoor versmalt de gewrichtsruimte met compressie als gevolg. Tevens kan er osteofytvorming ontstaan wat irritatie veroorzaakt. Er kan sprake zijn van ontstekingsverschijnselen, zwelling en pijn ter hoogte van de gewrichtsruimte.

 

Een behandeling

Afhankelijk van de duur van de aandoening wordt een hakverhoging in de schoen geadviseerd. Bij botuitgroeisel of uitstulping kan een chirurgisch ingreep worden overwogen.

Het te verwachten resultaat is matig tot goed, afhankelijk van de reeds ontstane schade.