Knie | Achterzijde knie

Overbelasting buitenste knieband (lig. collaterale laterale)

De buitenste knieband, het ligament collaterale laterale, is een driehoekige platte “band” aan de buitenzijde van de knie. Deze band heeft een lengte van ongeveer zeven centimeter. De buitenste knieband zorgt voor de stabiliteit aan de buitenzijde van de knie. Zonder de buitenste knieband zal de knie meer in O-stand komen te staan. Een bandirritatie van de buitenste knieband betreft meestal een chronische irritatie als gevolg van een afwijkende functie van de knie.

Tractus iliotibialis frictie syndroom

Een tractus iliotibialis frictiesyndroom, ook wel een lopersknie genoemd, veroorzaakt een pijn aan de buitenzijde van de knie. De pijnklacht treedt voornamelijk op bij hardlopers. Het gaat om een overbelastingsklacht van een pees (de m. iliotibialis) aan de buitenzijde van de knie. Er is sprake van pijn die meestal optreedt tijdens het (hard)lopen en doorgaans in rust weer verdwijnt. Andere benamingen zijn iliotibiale band frictiesyndroom of lateral knee pain syndrome.

Overbelasting pes anserinus superficialis

In het bovenbeen komen drie pezen bij elkaar en lopen dan als een pees verder naar de aanhechting op het onderbeen. Deze pees wordt de pes anserius superficialis genoemd en bevindt zich aan de binnen-/ voorzijde van de knie. De spieren waar de pezen vandaan komen zijn de bovenbeenspieren; de m. sartorius, m. gracilis en de m. semitendinosus. Deze spieren zorgen er voor dat de het been naar buiten gedraaid kan worden. Wanneer er een blessure aanwezig is op deze plek kan dit een irritatie van de pees of een scheurtje in de pees inhouden.

Artrose knie (gonartrose)

Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in kwaliteit achteruit is gegaan Het kraakbeen is dunner en zachter geworden. Dit proces kan in alle gewrichten optreden. Maar er zijn gewrichten waarin het vaker voorkomt zoals onderrug, knieën, heupen, enkels en het grote teen gewricht. Artrose is een proces dat langzaam verloopt en progressief is. Dat wil zeggen dat het niet zal overgaan en langzaam erger zal worden. De kwaliteit van het kraakbeen is al enige tijd dunner aan het worden voordat u klachten krijgt. Artrose is geen ouderdomsziekte en kan op iedere leeftijd voorkomen. Bij artrose in de knie is er minder kraakbeen aanwezig tussen de kop van het dijbeen (femur) en het scheenbeen (tibia).

Meniscus irritatie

De knie heeft twee menisci; de binnenste (mediale) en de buitenste (laterale) meniscus. De menisci bestaan uit vezelig kraakbaan en bevinden zich in het kniegewricht. Van bovenaf gezien hebben zij de vorm van een halve maan. In dwarsdoorsnede zijn ze wigvorming. Het wordt gevormd uit kraakbeen dat voornamelijk elastische en schokdempende eigenschappen bezit. De functie van de menisci zijn het geven van schokdemping in het kniegewricht en ze verzorgen de stabiliteit van het kniegewricht. Indien er een scheur zit in een van de meniscus spreken we van een meniscuslaesie. Meestal is de binnenste (mediale) meniscus aangedaan, omdat deze vaster aan het kapsel van het kniegewricht bevestigd zit. Hierdoor is deze minder goed bestand is tegen een verdraaiing van de knie. Naast een scheurtje in de meniscus kan het zo zijn dat de meniscus bij langdurige belastbare activiteiten geïrriteerd raakt. Ook bij het ouder worden slijten de menisci langzaam en worden ze minder elastisch.