25 mei AVGAVG en Podotherapie voor U

Op 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands wordt GDPR aangeduid als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard geldt deze regelgeving ook voor Podotherapie voor U. Daarom zijn wij naast onze reguliere werkzaamheden druk bezig met de implementatie van de AVG.

Het is in ons grootste belang dat u vertrouwen hebt in hoe wij met uw gegevens omgaan. Dat kan alleen als onze interne processen en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met uw gegevens. Dit is binnen Podotherapie voor U continu een punt van aandacht en door de implementatie van de AVG draagt Podotherapie voor U ervoor zorg dat de interne processen voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Sandra